Апарат міського голови

Начальник:

Пищита Світлана Миколаївна

Прийом громадян:

Вівторок 10.00 - 12.00, четвер 14.00 - 16.00

Приймальня:

каб. 301

Адреса:

пл. Перемоги 2

Електронна пошта:

amg@kremen.gov.ua

Телефон:

74-39-85

Основні завдання та функції:

- Здійснює загальне керівництво та організовує роботу підпорядкованих структурних підрозділів та спеціалістів.
- Координує роботу всіх відділів і служб виконавчого комітету міської ради у питаннях забезпечення діяльності міського голови.
- Здійснює разом з відповідними службами організаційне забезпечення протокольних заходів міського голови.
- Організовує перевірку виконання структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, їх посадовими особами, а також іншими структурними підрозділами, підпорядкованими міській раді або виконавчому комітетові міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження і доручення міського голови.
- Вносить пропозиції по вдосконаленню системи контролю за прийнятими програмами, рішеннями, іншими документами міської ради та виконавчого комітету міської ради.
- Узагальнює пропозиції та зауваження, які надходять до міського голови щодо роботи виконавчих органів міської ради.
- Надає пропозиції міському голові про проведення перевірок діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та їх посадових осіб.
- За результатами перевірок вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділів і служб виконавчого комітету міської ради, інших підпорядкованих йому структур, а також кадрове забезпечення апарату виконавчих органів влади.
- Надає пропозиції міському голові з кадрових питань: створення кадрового резерву, стажування і навчання посадових осіб, переміщення працівників, проведення при необхідності службових розслідувань та інше.
- Аналізує політичні, економічні, соціальні процеси, що відбуваються в місті та в державі, узагальнює результати та вносить відповідні пропозиції.
- Організовує при залученні фахівців-консультантів проведення соціологічних досліджень та опитування жителів міста, а також підготовку інформаційно-аналітичних висновків із різних проблем життєдіяльності міста.
- Забезпечує організацію звітів міського голови перед територіальною громадою міста, його зустрічей з громадськістю, проведення громадських слухань, «круглих столів», інших публічних заходів.
- Здійснює контроль за розробкою і виконанням планів роботи виконавчого комітету міської ради, підготовкою матеріалів на апаратні наради та робочі наради у міського голови.
- Надає пропозиції міському голові щодо проведення державних та професійних свят, нагородження і поздоровлення працівників.
- Бере участь у розробці і формуванні програми соціально-економічного і культурного розвитку міста, міських цільових програм.
- Сприяє діяльності адміністративних органів, налагодженню взаємодії з ними органів виконавчої влади в питаннях профілактики правопорушень та зміцнення законності.
- тує пропозиції міському голові щодо внесення поданнь до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб у випадках ігнорування ними законних вимог і рішень міської ради та її виконавчих органів, прийнятих в межах їх повноважень.
- За дорученням міського голови здійснює контроль за розробкою, уточненням і оновленням документів по мобілізаційній роботі та веденням мобілізаційного діловодства.