Управління бухгалтерського обліку та звітності

Начальник:

Костюк Валентина Миколаївна

Прийом громадян:

ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ

Приймальня:

каб. 533

Адреса:

пл. Перемоги 2

Електронна пошта:

buhgalteria@kremen.gov.ua

Телефон:

74-38-44, 74-29-32

Основні завдання та функції:

- контроль за виконанням наявності і руху майна, використовуванням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів
- своєчасне запобігання негативних явищ у фінансово-господарській діяльності
- формування повної достовірної інформації про використання бюджетних та позабюджетних коштів
- облік товаро-матеріальних цінностей, основних засобів, малоцінних і швидкозношених предметів, господарських, паливно-мастильних матеріалів, а також витрати на утримання службового автотранспорту
- виписуються доручення, відряджувальні посвідчення
- складаються звіти в ВДК та ДПІ по бюджетних рахунках
- проводиться нарахування зносу на основні засоби
- щомісячно нараховується заробітна плата і проводиться утримання із заробітної плати
- накоплюються касові і фактичні витрати
- проводяться розрахунки з різними організаціями за придбані матеріали, а також з Державною податкової інспекцією, пенсійним фондом, з профспілковою та іншими організаціми
- ведеться аналітичний і синтетичний облік
- щомісячно складає баланс
- складаються звіти місячні, квартальні, річні і здаються до ВДК та міськфінуправління
- складається кошторис і штатний розпис по місцевому бюджету, спецрахунках, позабюджетних рахунках