Відділ внутрішнього контролю та аудиту

Начальник:

Карбан Тетяна Григорівна

Прийом громадян:

Приймальня:

Адреса:

м. Кременчук, вул. Миколаївська (вул. Артема), 9

Електронна пошта:

audit@kremen.gov.ua

Телефон:

74-38-70

Основні завдання та функції:

Основним завданням відділу є проведення внутрішніх перевірок та аудитів та надання за їх результатами міському голові об’єктивних і незалежних висновків щодо законності та ефективності використання коштів міського бюджету та комунального майна, стану функціонування системи внутрішнього контролю в підконтрольних установах, рекомендацій щодо запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та комунального майна.
Відповідно до покладених на відділі завдань відділ:
1) визначає ризикові сфери діяльності об’єктів контролю;
2) планує, організовує та проводить планові перевірки та внутрішні аудити, а за окремим дорученням – позапланові перевірки та внутрішні аудити, документує їх результати, складає довідки перевірок чи аудиторські звіти, готує висновки та рекомендації за результатами проведених перевірок та аудитів, здійснює контроль за станом їх реалізації;
3) проводить оцінку:
- ефективності планування бюджетних програм та результатів їх виконання;
- стану збереження активів та управління комунальним майном;
- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
4) подає міському голові рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень;
5) звітує про результати діяльності Відділу;
6) створює та забезпечує повноту і достовірність бази даних щодо об’єктів контролю та внутрішнього аудиту та своєчасне її оновлення;
7) розглядає в межах повноважень запити, звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу;
8) в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, Кременчуцькою міською радою та її виконавчими органами.