Відділ екологічної безпеки

Начальник:

Федюн Олексій Михайлович

Прийом громадян:

Вівторок 10.00 - 12.00, Четвер 14.00 - 16.00

Приймальня:

к. 531, 532

Адреса:

пл. Перемоги, 2

Електронна пошта:

eko@kremen.gov.ua

Телефон:

тел/факс 74-38-43, тел. 74-38-52

Основні завдання та функції:


- готує матеріали, документи, проекти рішень на розгляд Кременчуцької міської ради, виконавчого комітету міської ради, проводить погодження розпорядчих документів структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради в сфері охорони навколишнього природного середовища;
- взаємодіє з державними органами управління в галузі охорони природи, підприємствами, організаціями всіх форм власності, засобами масової інформації;
- організовує розробку місцевих екологічних програм та подає їх проекти на затвердження міської ради;
- вносить пропозиції при формуванні програми соціально-економічного розвитку міста;
- вносить пропозиції при підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони навколишнього природного середовища;
- складає запити на фінансування природоохоронних заходів із обласного та державного фондів охорони навколишнього природного середовища;
- розглядає запити на фінансування природоохоронних заходів із міського фонду охорони навколишнього природного середовища;
- формує проект розподілу видатків міського фонду на виконання програми охорони довкілля в місті на поточний рік;
- готує матеріали, документи, угоди на фінансування з екологічного фонду та перевіряє дотримання умов виконання договорів;
- контролює виконання міської природоохоронної програми. Узагальнює від підприємств, установ, організацій міста звітну інформацію про виконання заходів по реалізації програми охорони довкілля в місті;
- контролює та готує інформацію про виконання завдань регіональних цільових природоохоронних програм;
- координує діяльність у галузі охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, природно-заповідного фонду, у сфері поводження з відходами та ін. в межах своїх повноважень;
- приймає участь у спільних з контролюючими службами перевірках природоохоронної діяльності об’єктів на території міста;
- готує проекти рішення міської ради та її виконавчого комітету за поданням контролюючих органів щодо обмеження діяльності підприємств та організацій в разі порушення природоохоронного законодавства;
- здійснює просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення екологічної свідомості громадян. Проводить акції і організує заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища;
- забезпечує інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища;
- приймає участь у забезпеченні функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем забезпечення доступу до екологічної інформації;
- напрацьовує матеріали та видає міський екологічний бюлетень «Світ довкілля»;
- готує клопотання про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
- розглядає документи, опрацьовує матеріали щодо надання адміністративних послуг, візує їх або готує обґрунтування для відмови;
- погоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
- розглядає та опрацьовує матеріали щодо погодження «Заяви про наміри» у складі розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» робочого проекту, візує «Заяву про наміри» або готує обґрунтування для відмови у наданні адміністративної послуги;
- погоджує «Інструкції по поводженню з відходами», візує їх або готує зауваження у відмові погодження Інструкції.

Відділ екологічної безпеки виконує шість адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) у місті Кременчуці:

1. Послуга № 12-01 - Погодження «Заяви про наміри» у складі розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» робочого проекту;
2. Послуга № 12-02 - Погодження «Інструкції по поводженню з відходами»;
3. Послуга № 12-03 - Погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
4. Послуга № 12-04 - Надання довідок про стан навколишнього середовища;
5. Послуга № 12-05 - Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
6. Послуга № 12-06 - Погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.