Управління культури і туризму

Начальник:

Кондрашов Володимир Олександрович

Прийом громадян:

Понеділок 10.00 - 12.00, четвер 14.00 - 16.00

Приймальня:

каб. 502, 503, 504

Адреса:

пл. Перемоги, 2

Електронна пошта:

kultura@kremen.gov.ua

Телефон:

73-12-80, 3-51-69

Основні завдання та функції:

- забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва і кінематографії, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної та клубної справи, національної музейної політики, у галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
- розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин
- сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників та їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території міста
- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтва, організація роботи і матеріально-технічного забезпечення
- створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території міста, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі
- розроблення та виконання міських програм розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини, музейної справи, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів
- пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем
- забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території області
- організація відпочинку та оздоровлення населення, створення рекреаційних зон із відповідним оснащенням і сервісом, насамперед для короткотривалого відпочинку населення
- координація діяльності закладів культури і туризму з питань реалізації державної політики у галузі культури та туризму у місті
здійснює повноваження в управлінні підпорядкованими закладами культури;
- надає методичну, організаційно-практичну, наукову, консультативну допомогу закладам, установам, організаціям іншого підпорядкування у сфері культури, мистецтва, туризму і кінематографії;
- створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару, кінотеатрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, придбанню і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва;
- готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та місцевого бюджету
- сприяє у вирішенні питань соціально-культурного та туристичного розвитку у місті
- готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури кіно- і відеомережі та кіно- і відеопрокату, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері і подає їх на розгляд міськвиконкому
- контролює дотримання законодавства щодо публічного показу та розповсюдження кіно- і відеофільмів у кіно- і відеомережі, торгівельній мережі, прокатних пунктах відеокасет
- сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів
- відповідно до законодавства здійснює координацію діяльності бібліотек, а також контролює їх діяльність
- здійснює повноваження органу охорони культурної спадщини у місті відповідно до законодавства
- подає пропозиції управлінню культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації про включення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України
- сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міста
- розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, осередків традиційної народної творчості, художніх промислів та ремесел
- створює сприятливі умови для утвердження української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин
- веде облік, забезпечує охорону і реставрацію об'єктів культурної спадщини та регулює питання їх використання і популяризації
- у межах повноважень здійснює управління музеями, бере участь у формуванні музейних фондів, контроль за станом обліку, збереження, використання та переміщення державної частини цього фонду, що належить до сфери його управління
- проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва та інші заходи, віднесені до його компетенції
- координує в межах своїх повноважень концертну та гастрольну діяльність театрів, художніх колективів і окремих виконавців у місті; здійснює первинне оформлення документів на проведення гастрольних заходів у місті та направлення їх до управління культури і туризму ОДА для видачі свідоцтв про проведення гастрольних заходів на території міста
- відповідно до законодавства забезпечує здійснення заходів щодо захисту об'єктів інтелектуальної власності, реалізації авторських і суміжних прав
- бере участь у виконанні місцевої програми зайнятості населення, вивчає потребу у фахівцях культури, мистецтва та туристичної галузі, здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та раціонального використання кадрів для закладів, підприємств, організацій культурно-мистецької сфери, туристичної індустрії
- сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази підпорядкованих закладів культури
- вживає заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків, вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств, забезпечення захисту їх інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках, бере участь у межах своєї компетенції у виконанні міжнародних програм розвитку туристичної галузі відповідно до законодавства
- сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, що функціонують у сферах культури, мистецтва, кінематографії, туризму
- здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підпорядкованих закладах культури
- подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери та туризму державними та відомчими нагородами і відзнаками, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності
- сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери
- бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також мистецьких аукціонів, виставок-продажів, вітчизняних і міжнародних виставок, виставок–ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо
- проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку туризму і курортів на території області, виступає замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень
- розробляє разом з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участю громадських організацій програми з питань туризму і розвитку курортів, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням
- розробляє пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету, забезпечення зростання потенціалу туристичних підприємств та обсягів реалізації вітчизняного туристичного продукту на зовнішньому ринку, розвитку виробництва сувенірної та рекламної продукції
- розробляє з питань, що належать до його компетенції, пропозиції щодо вдосконалення системи фінансування, обліку та звітності; забезпечує збирання та обробку статистичних даних і контроль за їх достовірністю
- готує та подає в установленому порядку статистичну звітність щодо стану культури та туризму в місті
- здійснює заходи, спрямовані на удосконалення ринкової інфраструктури туризму, створення рівних умов господарювання для суб'єктів туристичної діяльності всіх форм власності
- вживає заходів щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств, забезпечення захисту їх інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках, бере участь у межах своєї компетенції у виконанні міжнародних програм розвитку туристичної галузі
- організовує та координує роботу зацікавлених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямовану на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торгівельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів
- бере участь у вирішенні питань облаштування мережі міжнародних транспортних коридорів об'єктами туристичної інфраструктури на території міста, залученні інвестицій для розвитку туристичної індустрії, а також у розробленні проектів програм соціального і економічного розвитку міста
- організовує у межах своїх повноважень надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань туризму суб’єктам підприємницької діяльності
- в установленому порядку провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань, що належать до його повноважень
- бере участь у вирішенні питань щодо регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у туристичній галузі, розробляє програми забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє їх виконанню
- забезпечує координацію діяльності підприємств туристичної галузі з питань обслуговування туристів, зокрема, надання готельних послуг на відповідній території
- здійснює інформування громадськості, зокрема через засоби масової інформації, про стан реалізації державної політики у сфері культури і туризму та з питань, що віднесені до його повноважень
- організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, здійснює заходи з усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян на роботу закладів культури, мистецтва, туризму та кіно
- виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань