Управління земельних ресурсів

Начальник:

Безверха Ірина Олександрівна

Прийом громадян:

Вівторок 08.30 - 10.00; четвер 15.00 - 16.30

Приймальня:

каб. 426, 427

Адреса:

пл. Перемоги 2

Електронна пошта:

zemlekor@kremen.gov.ua

Телефон:

74-39-81-видача розрахунків орендної плати, 74-38-42, 74-32-73, 74-38-54

Основні завдання та функції:

- реалізація державної та самоврядної політики у галузі використання та охорони земель, підготовка і подання до міської ради пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин.
- створення умов для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель міста
- організація виконання робіт з розроблення та реалізації плану земельно-господарського устрою території міста
- здійснення самоврядного контролю за додержанням власниками землі та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.
- виявлення землі, що використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням установлених законодавством вимог
- розробка і подання міській раді необхідних розрахунків і обгрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також забезпечує використання за цільовим призначенням асигнувань, що виділяються на ці роботи, та здійснює систематичне інформування про їх виконання
- виконання функцій замовника робіт та послуг, пов’язаних з здійсненням землеустрою, моніторингу земель, грошовою оцінкою земель, раціональним використанням і охороною земель, розробкою необхідного програмного забезпечення.
- перевірка комплектації землевпорядної документації, на підставі якої готуються проекти рішень міської ради, в межах її повноважень, крім повноважень переданих районним радам у місті
- координація діяльності фізичних і юридичних осіб, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
- здійснює наповнення бази даних програми АКРП (аналіз контролю ресурсних платежів) орендної плати за землю юридичними та фізичними особами та контролює надходження її до бюджету міста
- участь у виборі земельних ділянок під розміщення об’єктів будівництва, узгоджує проекти рішень(висновків) міської ради про попереднє погодження місць розташування об’єктів, передачу і придбання земельних ділянок у власність, вилучення (викупу) та надання земель у користування, в тому числі в оренду
- організація спільно з уповноваженим органом, визначеним рішенням міської ради, проведення земельних аукціонів та конкурсів
- створення системи інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт по землеустрою, моніторингу земель, забезпеченням раціонального використання та охорони земель
- підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до Земельного Кодексу України
- розробка та внесення пропозиції до міської ради, яка після прийняття відповідного рішення, подає їх до обласної ради щодо встановлення і зміни меж міста
- проведення обмежень, тимчасової заборони (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства
- обґрунтування встановлення меж територій, в т.ч. з особливим режимом використання земель
- інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок
- забезпечення правового механізму регулювання земельних відносин на території міста
- надання консультації з питань правового забезпечення земельної реформи
- сприяння підготовці та перепідготовці спеціалістів відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань земельного законодавства
- здійснення інших функцій, що випливають із покладених на нього завдань
- підготовка матеріалів для розгляду в інституціях різних ступенів по питанню розірвання земельних договорів в межах чинного законодавства
- підготовка актів вибору земельних ділянок для розташування об’єктів в межах міста
- отримання дозволів на ведення секретного діловодства 4 категорії допуску (згідно Постанови КМУ від 27.11.1998 р. №1893)