Транспортна інфраструктура

       

  Завдяки розвиненій транспортній системі мешканцям легко дістатися до найвіддаленіших околиць Кременчука. Загальна довжина 32 автобусних маршрутів складає 311,7 км, трьох тролейбусних – 72,7 км

в двомірному обчисленні. Пасажирські перевезення в місті виконують комунальне підприємство “Кременчуцьке тролейбусне управління” та 10 підприємств автотранспорту різних форм власності.

 

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку пасажирських перевезень в місті Кременчуці

Метою концепції розвитку ринку пасажирських перевезень у м. Кременчуці є реалізація комплексу заходів, направлених на реформування і вдосконалення діючої системи організації перевезень і створення оптимального механізму визначення перевізників на маршрутах міського транспорту.

Аналіз стану міських пасажирських перевезень в місті Кременчуці показав, що основними проблемами вдосконалення системи міських пасажирських перевезень є:

1. Недосконалість існуючої маршрутної мережі та структурирухомого складу. Зниження кількостімаршрутів, щообслуговуються транспортом в режимі «звичайний». Нераціональне співвідношення між різними видами і типами рухомого складу, якіобслуговуютьміськіавтобуснімаршрути. Відсутність динаміки нарощуванн якількості рухомого складу автотранспорту великої і середньої місткості. Недостатнє оновлення рухомого складу електротранспорту.

2. Зниженнябезпеки та якостіпасажирськихперевезень. Зростання дорожньо-транспортних пригод.

3. Необхідність удосконалення системи сформованих економічних відносин на ринку послуг пасажирського автомобільного транспорту.

4. Необхідність удосконалення тарифної політики в галузі пасажирських перевезень.

5. Регулювання та контроль на пасажирськомутранспорті.

6. Поліпшення екологічної обстановки в місті, зниження рівня забруднення навколишнього середовища.

7. Неефективність механізму управління транспортними підприємствами (відсутність єдиної диспетчерської служби та Управління транспортним комплексом).

8. Необхідність формування кадрової та соціальної політики на автомобільному транспорті.

Реалізація даної концепції передбачає такі шляхи вирішення завдань:

1. Повне забезпечення потреб населення в перевезеннях пасажирів;

2. Формування єдиної мережі пасажирських перевезень у м. Кременчуці;

3. Створення оптимальних умов для розвитку транспортних підприємств (автомобільного та електротранспорту);

4. Вдосконалення проведення конкурсів на перевезення пасажирів у маршрутній мережі м. Кременчука;

5. Створення умов стосовно оптимізації маршрутів пасажирських перевезень з врахуванням вибору відповідних типів транспортних засобів;

6. Забезпечення безпеки перевезень пасажирів;

7. Забезпечення необхідного гарантованого рівня перевезень пільгових категорій пасажирів;

8. Оптимізація процесів ремонту і реконструкції автомобільних доріг;

9. Недопущення корупції та залучення громадськості до організації пасажирських перевезень у м. Кременчуці.

Вирішення, приведених вище, та інших завдань забезпечує:

- оптимізацію маршрутної мережі, яка дозволить підвищувати якість перевезень та розвантажити центр міста за рахунок, наприклад, переключення маршрутів на паралельних лініях до основних центральних;

- створення прозорої процедури проведення конкурсів щодо визначення перевізників на маршрутах міського транспорту;

- вдосконалення функціонування сучасного ринку транспортних послуг та його захист від недобросовісних суб’єктів підприємницької діяльності;

- захист громадян на ринку транспортних послуг;

- створення оптимального конкурентного середовища на ринку транспортних послуг;

- забезпечення допуску до перевезень перевізників, що забезпечують якість та безпеку пасажирських перевезень;

- забезпечення використання сертифікованих транспортних засобів;

- забезпечення доступності транспортних послуг;

- забезпечення прав громадян, інтересів їх життя і здоров’я, охорони навколишнього середовища.

Основні напрямки реалізації концепції

Реалізація основних напрямів концепції здійснюється шляхом удосконалення механізмів існуючої нормативно-правової бази, підвищення ролі органів місцевого самоврядування і громадськості стосовно регулювання пасажирських перевезень.

Забезпечення потреби населення у громадському транспорті. Дослідженнями встановлено, що в містах з чисельністю жителів понад 100 тис. чол. до 55% обсягу пасажирських перевезень рекомендовано виконувати автомобільним транспортом, решта перевезень здійснюється електротранспортом. В той же час, основні інвестиції у міський електротранспорт на першому етапі повинні бути спрямовані на оновлення рухомого складу за Програмою розвитку міського електротранспорту м. Кременчука на 2007-2015 р. р., затвердженою рішенням міської ради від 07.09.2007 року №840. Джерелом інвестицій є міський та державний бюджет.

Основним напрямком для вдосконалення пасажирських перевезень автомобільним транспортом являється об’єднання різних форм власності і ринкових відносин у транспортній галузі та розвиток транспортного ринку обумовлюють необхідність перегляду транспортного законодавства і приведення його у відповідність з новими умовами функціонування транспортної системи, які визначаються економічними законами, а не політичними рішеннями. Ключові питання, які визначають економічні основи функціонування громадського транспорту до цього часу законодавчо неврегульовані. Це стосується впровадження ефективних механізмів повернення коштів за перевезення пасажирів пільгових категорій і ряду інших питань, які виникають у процесі перевезень і створюють відповідні труднощі у процесі пасажирських перевезень.

Сфера громадського транспорту стає інвестиційно-привабливою через можливість повного збору плати за проїзд та отримання швидких грошей. В умовах дефіциту бюджетного фінансування доля пасажирських перевезень, що виконуються приватними перевізниками суттєво зростає. Ці об’єктивні умови необхідно приймати у процесі вдосконалення пасажирських перевезень у м. Кременчуці. Головне питання, яке необхідно вирішувати при залученні приватних перевізників до перевезення пасажирів полягає у забезпечуванні якості та ефективності перевезень. Умови на перевезення для приватних перевізників повинні бути гнучкими, враховувати системні аспекти та специфічні особливості перевезень в м. Кременчуці.

Фінансове забезпечення транспортного комплексу і собівартість перевезень

Фінансове забезпечення транспортного комплексу є одним із питань забезпечення якості і ефективності пасажирських перевезень. В умовах використання регульованих тарифів та значної кількості пільгових категорій пасажирів забезпечити рентабельну роботу міського пасажирського транспорту складно. Є основа для розгляду покриття збитків міського пасажирського транспорту як відповідну долю фондів суспільного споживання, які поступають в розпорядження територіальної громади м. Кременчука. Фінансове забезпечення транспортного комплексу здійснюється переважно із трьох джерел - міського бюджету, власних доходів транспортних підприємств і субвенції.

Собівартість пасажирських перевезень є одним із найбільш ємних і інформативних показників фінансової результативності роботи транспортного комплексу. Необхідно відмітити, що показник собівартості пасажирських перевезень одного пасажира не враховує середньої дальності поїздки, хоча цей фактор дуже важливий при визначенні фактичних витрат на здійснення пасажирських перевезень.

Середня дальність поїздки пасажирів на різних видах транспорту суттєво відрізняється, як правило на електротранспорті вона є завжди нижча ніж на автобусі. Показник собівартості перевезень одного пасажира є одним із основних при розрахунках рентабельності, прибутковості (збитковості) роботи транспортного підприємства.

Аналіз фактичних витрат на автобусні перевезення у звичайному режимі дозволяє визначити основні напрямки покращення фінансового забезпечення діяльності автопідприємств.

Основною проблемою розвитку транспортної системи міста залишається діючий порядок фінансування за залишковим принципом. Недофінансування залишається першочерговою проблемою, яка є причиною суттєвих недоліків у забезпеченні необхідного розвитку матеріально-технічної бази, модернізації і заміні фізично і морально застарілого обладнання. В цілому стан фінансового забезпечення транспортного комплексу необхідно признати задовільним.

Стратегічним завданням бюджетного фінансування є розробка сучасних фінансових механізмів, які здатні в умовах обмеженого бюджетного фінансування забезпечити прискорений розвиток основних складових транспортної інфраструктури за рахунок інтенсивного залучення джерел позабюджетного фінансування.

Реалізація програми розвитку транспортного комплексу м. Кременчука і забезпечення стабільного функціонування пасажирського транспорту загального користування передбачає постійне фінансування для покриття збитків виробничо-експлуатаційної діяльності транспорту від використання регульованих тарифів, перевезення пільгових категорій пасажирів і покриття збитків попередніх років від роботи міських маршрутів, витрат на відновлення і модернізацію парку транспортних засобів.

Основні напрями вдосконалення міських пасажирських перевезень в місті Кременчуці

1. Створити єдину систему управління і контролю за роботою всіх видів пасажирського транспорту, забезпечивши виконання фіксованого розкладуруху, як для комунального, так і приватного, без винятку, транспорту.   

2. Створити центральний диспетчерський пункт, який буде підпорядкований відділу транспорту та енергетики виконкому міської ради, який частково буде утримуватись за рахунок транспортних підприємств.

3. Придбати автобуси великої та середньої пасажировмісності та створити комунальне підприємство (можливо на базі КП «Кременчуцьке тролейбусне управління») по напрямкам руху, яке повинно мати матеріально - технічну базу, спеціальну стоянку із засобами охорони, мати фахівців з охорони праці, безпеки руху, медичних та технічних працівників.

4. Пріоритетним напрямом поліпшення екологічної обстановки в місті є розвиток мережі міського електротранспорту, а також збільшення рухомого складу тролейбусів, що працюють на маршрутах міста.

5. Для забезпечення перевезення пільгових категорій громадян до всіх мікрорайонів міста надавати перевагу, під час проведення конкурсу, підприємствам, які в змозі виконувати перевезення транспортом міського типу та виконувати пільгові перевезення без обмежень.

6. Основним видом перевезень в місті визначити звичайний режим руху, тарифну політику якого визначає Полтавська обласна держадміністрація.      

7. Створити умови, які забезпечать в першу чергу стабільну роботу і розвиток автотранспорту середньої та великої пасажировмісності. Тільки зазначений вид транспорту в змозі вирішити проблему перевезень в місті Кременчуці, як пасажирів, так і пільгових категорій громадян. 

8. Не допускати до обслуговування маршрутів та розривати договори з підприємствами, які відмовились від надання послуг з перевезення пасажирів на нерентабельних маршрутах.