ПОСЛУГИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Суб'єкти надання послуг (натисніть для швидкого переходу):

1.   Відділ по роботі з документами

2.   Апарат міської ради

3.   Відділ транспорту

4.   Архівний відділ

5.   Департамент праці та соціального захисту населення

6.   Фонд Міського майна

Код

Послуга

Вартість послуги та нормативно- правова база

Місце подання запиту про одержання послуги

Відділ по роботі з документами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

01-01

Надання фізичним і юридичним особам копій документів, які зберігаються у відділі (версія 03 від 24.02.2011)

Безкоштовно

пл. Перемоги, 2

каб. 116, 118

тел. 2 - 24 - 41

Апарат міської ради виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

04-01

Надання витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради, копії рішення міської ради

Безкоштовно

пл. Перемоги, 2

каб. 101 - 105

тел. 2 - 30 - 13

        3 - 21 - 72

        2 - 42 - 76

04-02

Надання документів, які підтверджують визнання фізичних осіб (чи їх родичів) потерпілими від політичних репресій (версія 04 від 26.09.2013)

Відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

13-01

Укладання договору на виконання транспортних послуг щодо перевезення пасажирів на міських маршрутах м. Кременчука (версія 01 від 27.11.2014)

Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється Організатором на підставі кошторису витрат наданим Робочим органом і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі. Заявник-претен-дент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо. Заявникам – претендентам, які не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсі не поверта-ється і використовується на покрит-тя витрат, пов`я-заних з підготов-кою та проведенням конкурсу.) На підставі п.п. 57-65 Постанови Кабнету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»

пл. Перемоги, 2

каб. 528, 529

тел. 3 - 63 - 37

        3 - 63 - 77

Архівний відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

20-01

Науково-технічне опрацювання документів

Відповідно до цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на договірних засадах, затверджених рішенням виконкому міської ради від 22.02.2013 №80

вул. Жовтнева, 27

тел. 3 - 31 - 07

20-02

Підготовка і надання архівних довідок, копій, витягів

За рахунок бюджетних коштів

20-03

Підготовка і надання архівних довідок, копій, витягів про встановлення (підтвердження) майнових прав; виконання тематичних запитів про встановлення (підтвердження) окремих фактів, подій, відомостей; копіювання архівних документів

Відповідно до цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на договірних засадах, затверджених рішенням виконкому міської ради від 22.02.2013 №80

20-04

Надання у користування в читальному залі документів, наукове консультування про склад і зміст документів

За рахунок бюджетних коштів

20-05

Надання методичної допомоги з питань організації архівної справи та діловодства

20-06

Наданняархівних довідок, копій, витягів на виконання запитів соціально-правового характеру

Департамент праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

26-01

Видача напису про повідомну реєстрацію колективного договору або змін та доповнень до колективного договору (версія 4 від29.05.2013)

Безкоштовно

вул. Пролетарська, 54

каб. 3

тел. 3 - 62 - 61

        3 - 10 - 84

26-02

Видача довідки про стан виконання вимог чинного законодавства щодо соціального захисту працюючих у шкідливих умовах праці (версія 4 від 25.06.2013)

Фонд Міського майна Кременчуцької міської ради

29-01

Надання орендарю згодиорендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна (версія 04 від 29.05.2013)

Безкоштовно

пл. Перемоги, 2

каб. 505

тел. 3 - 41 - 85

29-03

Передача в оренду приміщень, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука

29-04

Продовження договорів оренди приміщень, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука (версія 04 від 18.04.2013)

29-05

Надання згоди на укладення договорів оренди на приміщення, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та перебувають на балансах комунальних підприємств

29-06

Надання згоди на продовження договорів оренди на приміщення, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та перебувають на балансах комунальних підприємств (версія 04)

29-07

Передача в позичку приміщень, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука (версія 04 від 18.04.2013)

29-08

Продовження договорів позички приміщень, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука (версія 04 від 18.04.2013)

29-09

Надання згоди на укладення договорів позички на приміщення, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та перебувають на балансах комунальних підприємств (версія 04 від 18.04.2013)

29-10 Надання згоди на продовження договорів позички на приміщення, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та перебувають на балансах комунальних підприємств (версія 04 від 18.04.2013)
29-11

Передача в суборенду приміщень, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука (версія 04 від 18.04.2013)