Міська рада

Кременчуцька міська рада є виборним  представницьким органом місцевого самоврядування, що  складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.

Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»«Про статус депутатів місцевих рад»«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»«Про доступ до публічної інформації»«Про інформацію»«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Земельним кодексом України, іншими  законодавчими актами України, цим Регламентом, іншими рішеннями міської ради, вимогами стандарту ISO9001:2008.

 


 

Інструкція