ПОЛІТИКА ЯКОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Основою функціонування виконавчих органів Кременчуцької міської ради є демократичні засади, визначені Конституцією України, а також волевиявлення територіальної громади міста Кременчука. Головною метою діяльності органів місцевого самоврядування міста Кременчука є виконання власних (самоврядних) та делегованих законом повноважень для надання якісних і доступних муніципальних послуг, створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту кременчужан.

 

Наша політика якості ґрунтується на довгострокових цілях і передбачає:

- застосування сучасних методів управління міським господарством;

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності;

- розширення сфери муніципальних послуг та постійне їх вдосконалення;

- удосконалення роботи щодо доведення до споживачів адміністративних послуг актуальної для них інформації;

- побудову ефективної системи управління персоналом та постійне  її поліпшення;

- сприяння підвищенню кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;

- запровадження системного моніторингу процесів життєдіяльності міста та постійний аналіз результатів своєї діяльності;

- створення позитивного іміджу міста Кременчука.

Система управління якістю виконкому Кременчуцької міської ради має за мету гарантувати сталу якість послуг, яка задовольняє потреби і очікування кременчужан та відповідає вимогам міжнародного стандарту якості ISO 9001.