ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.


Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області та інших виконавчих органах міської ради
 
1. Не належать до публічної інформації:
 
– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;
 
– внутрішня службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації;
 
– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.
 
2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області є:
 
1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов; 
 
2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України
«Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
 
3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності виконавчого комітету або здійсненням контрольних, наглядових функцій органу місцевого самоврядування, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, а також ті, яким присвоєно гриф "для службового користування".